STRIKA

STRIKA

USILIKOSE

USILIKOSE

Friday, February 13, 2015

VALENTINE DAY NI KITU GANI, JE UISHEREHEKEE?

KESHO baadhi ya watanzania wataingia kwenye mkumbo wa kusherehekea siku iliyobatizwa jina la 'Valentine Day' wakiitaja kama Siku ya Wapendanao.
Kwa hakika kwa Mcha Mungu ni haramu kwake kuiadhimisha sherehe hiyo kutokana na ukweli ni siku ya KIPAGANI na inayokinzana na MAFUNDISHO YA MUNGU MWENYEEZI iwe kwa Ukristo ama kwa Uislam.
Hata hivyo ni vema tuongelee kidogo nini maana ya Valentine kwa asili yake kisha kila mtu kwa IMANI  yake na mapana yake akatambua na kujiamulia kwa nafsi yake ama kukufuru au kumshukuru aliyemuumba.


Maneno hayo aliyoyasema Mtume Muhammad (SAW) hakika yamethibiti kwa sababu imedhihirika Waislamu kuigizia mila, desturi na tabia za makafiri na kuzisherehekea kama mfano siku hii inayoitwa 'Valentine day' (Siku ya Wapendanao).
Na baya zaidi na la kusikitisha sana ni kwamba sherehe hizi zinaenezwa katika njia mbali mbali za mawasiliano kama kutumiana kadi, barua pepe (e-mail), salamu katika simu za mkono. 
Hakika fitna hii humfanya Muislamu aharibu 'Aqiydah (Iymaan) yake kwa kudhani kuwa anafanya jambo la kawaida na hali ni jambo lisilo katika sheria ya dini yetu bali ni shirki kubwa na upotofu wa kufuata wanayoamini makafiri.
Na Mwenyezi Mungu anasema kuwa "Hawatakuwa Radhi Mayahudi na Manaswara kuwaona mpaka mfuate mila zao"
Baadhi ya Waislam na wasio waislam wapo kwenye harakati za kujiandaa na siku hiyo wajifuata mkumbo bila kujua kile wanachokisherehekea ebu tujifunze;
Historia Ya Sherehe Ya Siku Ya ValentineSherehe hii ya wapendanao ni sherehe ya wapagani  wa Kirumi wakati dini yao ya upagani ilikuwa ni dini iliyotapakaa kwa Warumi karne zaidi ya kumi na saba zilizopita.  
Na fikra zao ilikuwa ni kuelezea hisia ya 'mapenzi ya kiroho'
Kulikuwa na visasili (uongo) zilizohusishwa na sherehe hii ya upagani ya Warumi ambao umeendelea kutoka warithi wa Kikiristo. 

Miongoni mwa uongo huo ni kuamini kwao Warumi kuwa Romulus, aliyevumbua Rome, alinyonyeshwa siku moja na mbwa mwitu mwanamke, hivyo akampa nguvu na hikma.
Warumi walikuwa wakisherehekea tukio hili katikati ya Februari kila mwaka kwa kufanya sherehe kubwa. 

Na mojawapo ya tambiko katika sherehe hii ni kuchinja mbwa au mbuzi. 
Vijana wawili wenye nguvu hujipaka damu ya mbwa au ya mbuzi katika miili yao, kisha huiosha damu hiyo kwa maziwa. 
Baada ya hapo, watu hufanya gwaride wakiwa vijana hawa wawili wako mbele wakiongoza gwaride iliyokuwa ikitembea barabarani. 
Vijana hao wawili walikuwa wakichukua vipande vya ngozi ambavyo waliwapigia watu wanaowavuka. Wanawake wa kirumi walikuwa wakipokea mapigo hayo wakiamini kuwa yatawahifadhi na kutibu utasa.
 

Kufungamana kwa Mt. Valentine na Sherehe Hii

Mtakatifu Valentine (Saint Valentine) ni jina waliopewa mashujaa wawili wakongwe waliokufa ambao ni wana wa kanisa la kikiristo. 

Inasemekena kwamba walikuwa ni wawili au mmoja tu. 
Huyo mmoja alikufa Rome kutokana na mateso ya kiongozi wa Kigothi aliyeitwa Claudius. 
Kanisa la Saint Valentine lilijengwa kwa ajili ya kudumisha kumbukumbu yake.
Warumi walipoingia ukristo, wakaendelea kusherehekea sikukuu ya wapendanao (valentine day) lakini wakabadilisha kutoka fikra ya upagani ya 'mapenzi ya kiroho' (spiritual love) na kuleta fikra nyingine iliyojulikana kama ni 'mapenzi ya mashujaa' yaliyowakilishwa na Saint Valentine ambaye aliuliwa kwa ajili ya kutetea mapenzi na amani. 

Vile vile ikajulikana ni sikukuu ya wapenzi, na Saint Valentine alifanywa kuwa ni mlezi wa mapenzi ya mtakatifu.
Miongoni mwa imani yao inayoambatana na sherehe hii ni kwamba majina ya wasichana waliofika umri wa kuolewa yaliandikwa katika vikaratasi vidogo vilivyokunjwa mviringo kisha vikawekwa katika chombo juu ya meza. 

Kisha wavulana waliotaka kuoa waliitwa na kila mmoja huchagua karatasi moja ikiwa na jina la msichana. Kisha hujiambatanisha naye huyo msichana aliyempata kutokana na kura hiyo aliyochagua kwa muda wa mwaka ili wajuane vizuri kisha tena hufunga ndoa, au kama hawakuelewana hurudia tena kufanya kura inapofika siku hiyo mwaka unaofatia.  
Vile vile imesemekana kwamba chanzo cha sikukuu hii, ni kwamba warumi walipokuwa wakristo baada ya ukristo kutapakaa, Mfalme wa Kirumi Claudius II alitoa hukumu katika karne ya tatu kwamba askari wasioe kwa sababu kuoa kwao kutawashughulisha na vita walivyokuwa wakipigana. 

Hukumu hiyo ilipingwa na Saint Valentine ambaye alianzisha kuozesha maaskari kwa siri. 
Alipokuja kujua mfalme, alimfunga jela na akamhukumu kuuliwa. 
Huko jela akapendana na mtoto wa mkuu wa jela, lakini ikawa ni siri kwani kutokana na sheria ya ukristo, mapadri na makasisi wameharamishwa kuoa au kupenda.
Hata hivyo alipewa heshima yake na wakristo kwa sababu ya kushikilia na kujikita imara katika ukristo wakati mfalme alipotaka kumsamehe kwa sharti aache ukristo na kuabudu miungu ya Kirumi ili awe msiri wake na awe mkwe wake. 

Lakini Saint Valentine alikataa ahadi hiyo na akapendelea ukristo, kwa hiyo akauliwa siku ya tarehe 14 Februari 270 CE. 
Ndio ikaitwa siku hii kwa jina la huyo mtakatifu (Valentine).

Papa (Pope) naye akaifanya siku hiyo ya kufa Saint Valentine tarehe 14 Februari 270 CE kuwa ni sikukuu ya mapenzi. 

Na ni nani alikuwa Papa huyo? Ni Askofu mkuu wa kanisa la 'universal church', ambaye ni mrithi wa mtakatifu Peter.
Ndugu Waislamu tazameni vipi huyo askofu anavyohusika katika kuadhimisha sikukuu hii ambayo ni uzushi katika dini yao ya Kikiristo. 


Hii itukumbushe kauli ya Allaah
"Wamewafanya makuhani wao na wamonaki wao kuwa ni marabi badala ya Mwenyezi Mungu"At-Tawbah: 31

Matendo Yanayotakiwa Kujiepusha Katika Sikukuu Hii  
1- Kuonyeshana bashasha na furaha kama ilivyo katika sikukuu zao nyingine.
2-Kupeana mawaridi mekundu (Red Roses) ambayo ni alama ya kuelezea mapenzi, 'mapenzi ya kiroho' ya wapagani au 'mapenzi' ya Wakristo. Hivyo inajulikana kuwa ni 'Sikukuu Ya Wapendanao'.
3-Kupelekeana kadi. Na kadi nyingine zina picha za 'mungu wa mapenzi wa kirumi' ambaye ana mbawa mbili, akiwa amekamata upinde na mshale. Huyu ndio mungu wa mapenzi wa wapagani warumi. Shirk iliyoje hii ndugu Waislamu?
4-Kubadilishana maneno ya mapenzi na matamanio katika kadi wanazopelekeana, yakiwa katika mfumo wa kimashairi, tenzi na sentensi fupi fupi. 

Kadi nyingine zina picha za kimzaha na maneno ya kuchekesha, na mara nyingi zina maneno ya kusema 'Kuwa Valentine wangu'. 

Hii inaashiria maana ya kikiristo ya sikukuu hii baada ya kuwa asili yake ni kutokana na fikra za upagani.
5-Katika nchi nyingi za kimagharibi, hufanyika sherehe siku hiyo ambayo kunakuweko kuchanganyika wanaume na wanawake, kuimba, na kucheza dansi. Na wengi wanapelekeana zawadi kama mawaridi, maboksi ya chokoleti kwa wake zao, marafiki na wanaowapenda.
Kutokana na maelezo yote hayo ya chanzo cha sikukuu hii, tunaona kwamba siku hiyo haina uhusiano wowote katika Uislamu, bali yana uhusiano na washirikina mapagani, hata wakristo katika dini yao nao pia ni uzushi, sasa itakuwaje sisi Waislamu tuwaigize kusherehekea?
Basi ndugu Waislamu tutambue kuwa jambo hili ni ovu mno, haimpasi Muislamu kuharibu 'Aqiydah (iymaan) yake kwani kuna hatari kubwa kushiriki katika sherehe hii nayo ni kuingia katika kumshirikisha Allaah na kama tunavyojua kuwa Allaah Hamsamehe mtu anayefanya shirki pindi akifariki bila ya kutubu kama ilivyo katika aya ifuatayo:
"Hakika Mwenyezi Mungu Hasamehe kushirikishwa, na Husamehe yaliyo duni ya hilo kwa Amtakaye. Na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu basi hakika amezua dhambi kubwa" (An-Nisaa: 48).
Hivyo ni kuharamishwa na Pepo na kupata makazi ya moto, tunajikinga na Allaah kwa hayo.
"Kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu Atamharimishia Pepo, na mahala pake ni Motoni. Na waliodhulumu hawatakuwa na wa kuwanusuru"-Al-Maaidah: 72.
Tunamuomba Allaah  Atuepushe na kila aina ya shirk na Atuonyeshe yaliyo ya haki tuyafuate, na yaliyo ya batili tujiepushe nayo na Atuajaalie ni miongoni mwa wale wanaosikiliza kauli (nyingi) wakafuata zile zilizo njema.  Aamiyn

Special Al Hidaya

Copy and WIN : http://bit.ly/copynwin
Friday, 13 February 2015 VALENTINE NI NINI? Leo nimeona niongelee kidogo nini maana ya Valentine kwa asili yake kisha kila mtu kwa Imani yake na mapana yake akatambua kuwa anapokuwa sehemu ya Valentine Day anakuwa ana adhimisha nini na kwa sababu gani wengi tunasheherekea kama sio kuadhimisha Valetine Pasipo kujua asili yake. Valentine’s Day kama Sikukuu Ya Kipagani: Valentine’s Day si siku ya Sikuu ya Kikristo, hata kama jina lake asili yake inatokana na Ukristo haiwezi kuhalalisha sasa Valentine kuwa Siku Ya Kikristo. Tukiangalia suala sikukuu hii kwa jicho la tatu, hatuoni uhusiano mkubwa kati ya watu wa Mungu na Malove dove yaani mapenzi. Kuna mambo mengi yanaweza ibua mjadala na kutokuelewana miongoni mwa jamii ya wakristo na wasomi juu ya chimbuko ya Siku ya wapendanao al maarufu Valentine’s Day. Hatutaweza kamwe kuwa na uwezo wa kuwa na jibu muafaka kuhusu uhalali wa kusheherekea valentine kwa namna moja ama nyingine kutokana na tofauti za kitamaduni na kidini ili mwisho wa siku tujenga upya hadithi kamili na madhubuti, lakini uhusiano kipagani hadi sasa na nguvu zaidi kuliko wale wa Kikristo kwa namna yoyote ile. Februari 14 & Juno Fructifier au Juno Februata (February 14th & Juno Fructifier or Juno Februata) Enzi hizo Warumi walikuwa wakisheherekea kwa kupumzika kabisa kama sikukuu ya muungano ama sikukuu zozote za hapa bongo kila Februari 14 kama siku ya kutoa heshima kwa Juno Fructifier. Huyu Juno Fructifier alikuwa nani?huyu alikuwa Malkia wa miungu ya Kirumi ambaye alikuwa Mungu mke kama mmoja wapo wa miungu ya ndoa kama ndo zilikuwa zinasua sua basi tarehe 14 February ndo ilikuwa kama siku ya kufanya matambiko. Enzi hizoilikuwa Katika sherehe moja, wanawake walikuwa wakiwasilisha majina yao na kuweka kwenye kisanduku na baadae wanaume wangepita mbele ya kisanduku hicho na kila mmoja kujitwalia jina moja. Kilichokuwa kinatokea katika sherehe kila aliyejiokotea jina hulitaja na kujitwalia huyo mwanamke kuwa mwanandoa kwa muda wote wa sikukuu wakati mwingine ilikuwa ni mwanandoa wako kwa mwaka mzima mpaka Valentine nyingine akaweke jina pale kwenye kibox. Mila hii ilitumika kukuza Jamii ya Kirumi kwa maana ya uzazi na maisha mengine kwa ujumla, kasheshe kama ulibeba ile ya mwaka mzima then Valentine imefika kisha unataka kubadilisha halafu uliyembeba mwaka jana mjamzito tehe tehe imekula kwako. St Valentine, Padri Wa Kikristo (St. Valentine, Christian Priest) Kulingana na hadithi za zamani, Mfalme wa Kirumi mwenye jina Claudius II ilipiga marufuku juu ya ndoa kwa sababu enzi hizo vijana wengi walikuwa wakiojitwalia wake mapema ili kukimbia jeshi maana amri ilikuwa mtu ambaye hana mke hana familia ndo alikuwa anapaswa kuingia jeshini maana hana cha kupoteza yuko mwenyewe tuy tehe tehe. Sasa kuna Padri mmoja wa Kikristo aitwaye Valentinus yeye ndo alikuwa kazi yake kufungisha hizo harusi kisirisiri maana inaonekana walikiuwa wakimpoza na mwisho wa siku huyu padri akahukumiwa kunyongwa. Wakati akisubiri kunyongwa, Wapenzi Vijana (Couples) walimtembelea na kumwandikia kitu kama barua kama sio waraka kuwa ni namna gani ndo ni tamu kuliko Vita ya kwanza vya dunia na vya pili. Valentine Mwingine. Valentinus mwingine alikuwa Padri nae alifungwa jela kwa ajili ya kusaidia Wakristo. Wakati akiwa bado yuko jela huyu kuhani aka fall in love na binti mlinzi wa gereza na wakati karibu anakwenda kunyongwa akaandika ujumbe “From Your Valentine” . Habari zake zikahifadhiwa na kuripotiwa Papa Julius I na baadae alijenga nakshi nakshi juu ya kaburi lake. Wakristo Wajibinafsishia Valentine’s Day: Katika mwaka wa 469 wa kutawala kwake Gelasius alitangaza Februari 14 siku takatifu kwa heshima ya Valentinus tajwa hapo juu badala ya kuwa siku ya kipagani ya mungu Lupercus wa Kirumi. Hapa ndo Wakristo wa enzi hizo wakachakachua sikukuu hiyo na kuruhusu kuchukua baadhi ya maadhimisho ya siku ya mapendo na ngono ambapo awali mambo hayo yalikuwa katika mazingira ya upagani. Si ajabu kwenye Valentine hii ukaona Guest House zimejaa, madukani watu wananunua condom hawajui kuwa kuadhimisha huko hawajaanza wao ila ni zile imani za kipagani. Maadhimisho ya kipagani yalikuwa lazima yaitimishwe kwa tendo la ngono ili kuonesha kilele cha upendo. Na njia rahisi iliyokuwa ikitumika katika kusheherekea siku hii ni ile ya kuweka majina kwenye kibox kisha kilaini unajibebea huku “mungu” Shahidi akisimamia zoezi zima. Kwa maana ya kwamba hakuna mtu atakaye okota jina bahati mbaya kuna roho inayomuongoza mtu kuchagua jina fulani. Valentine Day Yageuka kuwa Siku Ya Wapendanao. Kama ambavyo tumeitazama siku ya Valentine wala haikuwa siku ya wapendanao ilikuwa sikukuu ya Kipagani, ila baadae ikachakachuliwa hapo ikawa ya Kikristo lakini ni kama upagani ndani yake. Ilipokuwa Wakati wa Uamsho kwente Karne ya 14 ambapo tamaduni zikaanza kupewa tena shamrashamra za Kitaifa, ndipo Valentine ikapewa shavu la kuwa siku ya wapendanao. Ndipo katika kipindi hiki watu wakaachana na makatazo ya kidini wakati huo na yale mafundisho ya msingi katika dini yakapewa kisogo na watu wakageukia matamanio yao.Nyaraka na nyimbo mbali mbali za kuhusu mapenzi, ngono na kujamiiana vikaenea katika kizazi hicho kama ilivyo sasa kila nyimbo ni mapenzi hata picha za mabango ya barabarani ni mapenzi kwenda mbele. Valentine na Kibiashara Zaidi. We utaona tu valentine hii ubepari unavyoshika hatamu yake katika kutumia ili tu “Wapenzi” Wakolezee eti Valentine Day. Kuna watu watanunua nguo mpya nyekundu ili mradi tu watupie kitu chekundu, mijihela mingine itapelekwa kununulia zawadi za wapenzi, hapo sijahesabu maua yatakayonunuliwa siku ya valentine, hapo sijaongelea chakula cha usiku cha wapenzi, hapo sijaongelea wale watakao amua kwenda kulala. Kama kuna siku nzuri ya biashara basi Valentine inakaribiana na Christimas. Mtazamo Wangu na Valentine Za Kibongo. Nakubaliana na wale ambao siku hiyo watatumia kuwapongeza ndugu zao wazazi wao na wapenzi wao. Swali la kujiuliza hapa “tuna adhimisha” ama “tunasheherekea” Valentine?kama tuna adhimisha siku hii, lazima ujue unachoadhimisha, kipi kati yapo juu unachoadhimisha?kama unasheherekea unashehereka nini?otherwise tunakuwa busy na sikukuu tusiyoijua. Ukitaka lawama valentine we usinunue zawadi, usimtoe mtu dinner, jikaushe kama jumanne zingine tu za kawaida. Kwa Mtazamo wangu mdogo nimebaini “Valentine Day” Wanawake ndo wako excited nayo kuliko Wanaume. Kwanini?Kwa wale wanaume wasio waaminifu siku hiyo wengi hu opt kupumzika nyumbani ili kuondoa lawama. How?Unajua wanaume wengi ndio wanao cheat sasa anapotaka kwenda outing anajua msala unaweza kutokea. Ila kwa wale wanao tazamia kusheherekea ama kuadhimisha siku hii kwa namna yoyote ile basi nina wasiwasi wa baadhi ya watu kukimbiwa kidizaini siku hii, na wengi pasipo kujua kuwa kuna roho nyuma yake watajikuta wakiadhimisha kwa ngono kama ishara ya upendo kumbe ni ile ibada ya kipagani tuliyoisoma hapo juu. Abiria chunga mzigo wako kwenye Valentine. Swali la Kujiuliza Kuna madhara yoyote ya Mkristo kusheherekea Sikukuu Ya Valentine? SPECIAL THANKS TO SAM SASALI. Posted by Sophia Mbeyu at 00:36 Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest No comments: Post a Comment Links to this post Create a Link Older Post Home Translate Powered by Translate PLACE YOUR ADS HERE PLACE YOUR ADS HERE TANGAZO: UNAHITAJI VIATU WASILIANA NASI HAPA TANGAZO: UNAHITAJI VIATU WASILIANA NASI HAPA UNAHITAJI BOFYA PICHA HII KUONA PICHA ZAIDI About Me My Photo Sophia Mbeyu View my complete profile Blog Archive Popular Posts MATOKEO YA DARASA LA SABA MWAKA 2014 YAMETOKA, INGIA HUMU KUONA DK. CHARLES E. MSOND E AKITANGAZA MATOKEO YA DARASA LA SABA MAPEMA HII LEO OFISINI KWAKE,MSONDA AMESEMA MATOKEO YA MWAKA HUU UFAURU WAKE ... MITINDO YA VITENGE KWA WANAWAKE NA WANAUME... KAMA INAVYYONYESHA PICHA! VAZI LAKITENGE LAWEZA KUTUMIWA KAMA VAZI LA OFISI AMA CASUAL SIO LAZIMA KITENGE KIWE N... MITINDO YA VITENGE KWA WOTE,.... WADAU WA VITENGE KILA WIKI KUNA POST YA VITENGE FUATILIA POST ZA NYUMA KUPATA MITINDO MBALIMBALI ZAIDI... MITINDO YA VITENGE KWA AKINA DADA NA WATOTO.. MITINDO YA VITENGE Mitindo ya Vitenge inaweza kushonwa katika dizain mbalimbali, hii inaonyesha mitindo kwa vijana ni katika kuonyesha kuwa kitenge si lazima ... MITINDO BOMBA YA VITENGE! Huhitaji nguo za majina kupendeza, kitu cha kitenge tosha kabisa kukutoa bomba! MITINDO MBALIMBALI YA VITENGE, VIATU NA HANDBAG ZA KITENGE.... MITINDO YA VITENGE KWA AKINA DADA NA WATOTO! MITINDO YA VITENGE KATIKA MATUKIO TOFAUTI... MITINDO YA VITENGE Labels African day 2008 may AMUUA BABA YAKE KUMUOKOA SHANGAZI YAKE ALIYEKUWA ANABAKWA- NACHINGWEA ARIEL SHARON AFARIKI ASEMA YADHOOFISHA UCHUMI AFRIKA aswira Kutoka Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar:Rais wa Comoro Awasili Zanzibar Kuhudhuria Maadhimisho ya Sherehe za Miaka 50 ya Mapinduzi BAADA YA BASI KUGONGA NA KUUA WATATU BABA NA MWANA JAY-Z NA MWANAE BLUE IVY.. Biza mupulu artist Biza mupulu Botswana BREAKING NEWS: FIFA YAHAMISHA MUDA WA KOMBE LA DUNIA MWAKA 2022 HUKO QATAR HABARI ZA KIMATAIFA/ WAUMINI WAUAWA MSIKITINI NCHINI NIGERIA HABARI ZA UMBEYA/. WAKATI WEMA AKITUMA VIDEO YA DIAMOND AKIWA KITANDANI HAKUNA KAMA MWANAMKE HAPO NAPO SASA IGP ATANGAZA MABADILIKO MAKUBWA JESHI LA POLISI. IJUMAA NJEMA WADAU WA SOPHIEMBEYU BLOG.... IMETANGAZWA RASMI KESHO NI SIKU YA MAPUMZIKO KUSHEHEREKEA MAPINDUZI: Kundi la FM Academia KUTWAA TUZO YA MWANASOKA BORA WA AFRIKA NJE YA AFRIKA Machael Jackson kuaga dunia MADAWA YA KULEVYA YAINGIZWA SUPERMARKET KATIKA MAKASHA YA NDIZI MAGAZETI YA LEO IJUMAA 10 JANUARY 2014 Magonjwa ya mlipuko yanukia jijini Dar MAN UNITED YAZINDUKA Mariam bongo MAWAZIRI WAPYA WATANO WATAJWA TANZANIA MITINDO YA NYWELE MITINDO YA VITENGE MKAPA AIPONDA MISAADA KUTOKA NJE MSIKIE JOKATE AKIONGELEA MUZIKI NA FILAMU....... Mwekezaji abomoa nyumba za wananchi wa Mkuyuni-Morogoro ili kupisha ujenzi wa Majosho.11 jan mgogoro Nondoz wa Bongo waliokamilisha kisomo chao Data India. Pablo Machine Familia dar Pablo Machine na watoto Pablo Machine na wakenya kwenye festival Pablo Machine Sabiti PENNY NAE ANENA "HAITATOKEA KAMWE NIKAMDHARAU DIAMOND PICHA ZA WATUHUMIWA WALIOKAMATWA WAKISAFIRISHA SILAHA ZA KIVITA KATAVI PICTURE OF THE DAY..KWA RAHA ZAO Rais wa Zanzibar Dr Ali Shein Aendelea Kutunuku Nishani Rihanna out in Barbados RWANDA YAKANUSHA UVUMI KUHUSU KIFO CHA KAGAME SABABU YA KIFO CHA MPENDWA WETU ZAINAB BUZOHERA TASWIRA MBALI MBALI KATIKA SHEREHE YA MIAKA 50 YA MAPINDUZI ZANZIBAR LEO 12/01/2014 UNAKANDAMIZA ... VAZI LA LEO Wa Bongo WAFANYABIASHARA WA DAR WAGOMEA MASHINE ZA KODI ZA TRA WAFUNGA MADUKA LEO Wakali bongo hawo WANANCHI WALITEKETEZA BASI KWA MOTO WAZIRI KIGODA : MFUMO MASHINE EFDs NI MBOVU WEEKEND NJEMA WADAU WA SOPHIEMBEYU BLOG....NAWAPENDAAA MINGIIII. WEMA NI MAMA KIJACHO? SOMA ALICHOANDIKA HAPO Wizara ya maliasili na utalii imewasimamisha kazi watumishi wake 22 wa idara ya wanyama pori YAICHAPA 2-0 SWANSEA CITY Yatima Dar walilia madarasa yakujisomea PLACE YOUR ADS HERE PLACE YOUR ADS HERE powered by Slideshow Sikiliza clouds radio SIKILIZA KWANZA JAMII RADIO Followers Google+ Followers Total visitors Total Pageviews Sparkline 1515131 CLOCK & CALENDAR buy research paper custom essay writing answering service care February 2015 S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Free Counter Counter Free PLACE YOUR ADS HERE PLACE YOUR ADS HERE WEBSITES & BLOGS MICHUZI JIACHIE BONGOBLOGS TanzMED Wavuti Allyshams Myummah76 Francis Godwin Globalpublishers Full Shangwe Ladyjaydee Swahili TV TMF Haki Ngowi Mimi na Tanzania Mo Blog Chadema Blog CCM Blog January Makamba Zitto kabwe Habari Leo Daily News Mwananchi Mtanzania Tanzania Daima Raia Mwema Majira Mwanaspoti The Citizen Daraja Letu IPP Media Bashir Nkoromo BBC Swahili Sauti ya Amerika Jamii Forums BLOG DEVELOPMENT BLOG DEVELOPMENT AUDIO BAR SIKILIZA BRAND NEW TRACK HAPA!! VIDEO BAR UNATAKA KUPUNGUA UZITO!! CLICK THIS IMAGE Contact Form Name

Mume wa Bobby Kristina kizimbani adaiwa kumpiga

Bobby Kristina

Bopbby na mumewe Nick Gordon
NEW YORK, Marekani
MUME wa msanii Bobby Kristina, Nick Gordon, anatarajiwa kupandishwa kizimbani kujibu shitaka la makosa ya uzembe barabarani.
Pia mamalaka nchini hapa zinamchunguza kwa tuhuma za kumjeruhi, Bobbi Kristina ambaye ni mtoto wa mwanamuziki nguli wa zamani, Whitney Houston.
Marehemu Whiyney alizaa mtoto huyo na mwanamuziki mwingine mahiri, Boby Brown, ambaye ni gwiji wa kutumia dawa za kulevya.
Mahakama ya Fulton County State, leo inatarajia kutoa kibali cha kukamaktwa kwa Gordon iwapo atashindwa kuhudhuria kesi ya awali inayomkabili.
Mahakama hiyo inatarajia kutoa kibali hicho ikiwa ni wiki moja tangu Bobbi Kristina, alipokutwa amepoteza fahamu bafuni huku kichwa chake kikiwa ndani ya sinki lililokuwa limejaa maji.
Kwa mujibu wa uchunguzi wa awali, polisi wa mjini hapa wamesema wana imani Gordon alimjeruhi mkewe kabla ya kutokea tukio hilo.
Tayari polisi wameanza kuchunguza mienendo ya uhusiano wa wawili hao, kabla ya Bobbi Kristina, kukutwa na tukio hilo, Jumamosi wiki iliyopita.
Aidha, mamlaka ya kiuchunguzi zimedai wanandoa hao wamekuwa na historia ya kushambuliana ambapo dakika 15 kabla ya tukio hilo walinaswa wakiwa kwenye malumbano makali.
Max Lomas ambaye ni rafiki wa Bobbi Kristina, alidai Gordon alifuta damu katika eneo la tukio zinazosadikiwa kuwa za mkewe.
Lomas alidokeza kuwa alilazimika kuingia nyumbani kwa Bobbi Kristina, baada ya kugonga mlango kwa muda kabla ya kuingia ndani baada ya kukosa mtu wa kumfungulia na kumkuta rafiki yake akiwa amepoteza fahamu bafuni.
Waaguzi katika hospitali aliyolazwa msanii huyo wa vipindi vya televisheni, wanasema hali yake sio nzuri na mjomba wake ameandika kwenye mtandao wa Instagram kuwa hali ya mpwa wake haileti matumaini.
Mjomba huyo alisema madaktari walimwambia ajiandae kupokea taarifa yoyote kwa kuwa hakuna matumaini Bobbi Kristina, kuokoa uhai wake. 
Hatua ya kupoteza fahamu, Bobbi Kristina, limeushtua ulimwengu kwa kuwa linafanana na tukio la kifo cha Whitney aliyefariki Februari 12, 2012.
Whitney alikutwa amefariki bafuni katika Hoteli ya Beverly Hilton huku kichwa chake kikiwa ndani ya maji.
Katika tukio hilo, polisi walikuta chupa za pombe, vyeti vya hospitali vilivyokuwa vikionyesha kusumbuliwa na ugonjwa wa moyo na matumizi ya dawa za kulevya aina ya kokein.
Gordon na Bobby Kristina, walifunga ndoa Januari, mwaka jana licha ya ndoa hiyo kupingwa vikali na Bobby Brown kwa kuwa Godon ni mtoto wa kuasili wa Whitney.

Katika hatua nyingine imeelezwa kuwa mwanadada huyo ameanza kufumbua macho, ikiwa ni kwa mujibu wa shangazi yake.

Mashindano ya Darts kuanza leo Dar

http://3.bp.blogspot.com/-bkjUSKDP_VI/TxF4uOp89YI/AAAAAAAAIW8/G6o6xCOhKWY/s1600/IMG_4856.jpgMASHINDANO ya mchezo wa vishale (darts) yatakayoshirikisha timu kutoka nchi Tanzania, Kenya na Uganda, yajulikayo kama ‘Kaunje Memoriam Floating Cup’, yanaanza kutimua vumbi leo kwenye Hoteli ya Moshi, Manzese jijini Dar es Salaam.
Mashindano hayo ambayo yameandaliwa na mabingwa wa 2014 wa Afrika Mashariki, Klabu  ya Frendz ya Kinondoni kwa usimamizi wa chama cha mchezo huo Taifa (Tada), yatafanyika kwa siku tatu mfulizo na kufikia kilele chake keshokutwa.
Katibu wa Klabu ya Frendz, Nimesh Katakia alisema kuwa mashindano hayo ni maalum kwa ajili ya kuwaenzi waliokuwa waanzilishi wa klabu hiyo ambao ni marehemu, Kaushik Nariadhara na Said Njenga.
Alisema mashindano hayo yatachezwa kwa mtindo wa timu, wachezaji wawili wawili na mchezaji mmoja mmoja (wanaume), na kwa wanawake yatachezwa kwa mtindo wa timu na mchezaji mmoja mmoja.
Bingwa wa mashindano hayo kwa upande wa timu (wanaume), alisema atajinyakulia fedha taslim Sh. 300,000,  vikombe viwili huku kimoja kikiwa ni cha kushindaniwa kila mwaka, medali sita na cheti. Mshindi wa pili ataibuka na Sh. 200,000, kikombe na cheti wakati mshindi wa tatu ataondoka na Sh.100,000 na cheti.
Aliongeza kuwa, bingwa kwa upande wa wachezaji wawili wawili (wanaume), ataondokana Sh.100,000, medali  na cheti na mshindi wa pili atazawadiwa Sh. 50,000 na cheti, wakati bingwa kwa upande wa mchezaji mmoja mmoja (wanaume) atajinyakulia Sh.100,000, medali, kikombe na cheti na mshindi wa pili atazawadiwa Sh.50,000 na cheti.
Alisema kwa upande wa timu (wanawake),bingwa atazawadiwa Sh.50,000, kikombe, medali na cheti na mshindi wa pili ataibuka na Sh.30,000 na cheti, wakati bingwa kwa upande wa mchezaji mmoja mmoja, atajinyakulia Sh.30,000, kikombe na medali na mshindi wa pili ataambulia Sh.20,000 na cheti.

MOROCCO YAIDINDIA CAF ADHABU AFCON

http://globalvillageextra.com/wp-content/uploads/2014/11/MoroccanNationalTeam.jpg
NCHI ya Morocco imepinga kufungiwa na Shirikisho la Soka Afrika (CAF) baada ya kugoma kuwa mwenyeji wa Fainali za 2015 za Kombe la Mataifa ya Afrika kwa kuhofia mlipuko wa Ebola.
Baada ya kufungiwa kwa nchi hiyo ya Kaskazini mwa Afrika, Shirikisho la Soka la Morocco limepinga vikali adhabu hiyo likidai ni 'ya kushangaza'.
Mwishoni mwa mwaka jana, nchi hiyo ilitaka kusogezwa mbele kwa michuano hiyo kutokana na hofu ya mlipuko wa Ebola kutoka na mashindano hayo kuvuta hisia za watu wengi, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Morocco.
Equatorial Guinea iliingilia kati na kuomba kuwa mwenyeji wa michuano hiyo na ilifanikiwa, licha ya kuibuka kwa vurugu zilizoharibu mechi ya nusu fainali kati ya wenyeji na Ghana.
CAF ilithibitisha mapema mwezi huu kuwa Morocco itafungiwa kushiriki Afcon mbili zijazo wakati pia ikitozwa faini ya dola za Marekani milioni moja huku pia ikilazimishwa kulipa fidia ya kuharibu mipango €8.5m.
Baada ya kikao cha Kamati ya Wakurugenzi ya Shirikisho la Soka la Morocco (FRMF) Jumanne, imeelezwa kuwa wameshangazwa na uamuzi huo na wanapinga kufungiwa.
"Kikao cha Kamati ya Wakurugenzi kimeeleza kusikitishwa na uamuzi huo mgumu na mkubwa wa CAF," inasomeka taarifa katika mtandao rasmi wa FRMF.
"Kamati ya Wakugenzi wa FRMF inapinga uamuzi wa kufungiwa na kufungiwa kwa misaada ya kifedha, na inaona kuwa maamuzi hayo yaliyochukuliwa na Kamati ya Utendaji ya CAF yanarudisha nyuma maaendeleo ya soka la Afrika, na hayajazingatia kanuni yoyote."

TANZANIA YAPOROMOKA FIFA, IVORY COAST YAPAA

https://media.zenfs.com/en_GB/Sports/Eurosport/1411933-30235371-2560-1440.jpg
Mabingwa wa Afrika, Ivory Coast wamepanda kwa nafasi nane
http://api.ning.com/files/Whapl-f-NAa*ff0QY0nKb-GzXt3OU3W0Um6y3Wv2sdGy1YhHgh3eN4BnXYoFkpa8DdbYB3xmtGU1h7gcY39ru0ECvlOuNWgW/TAIFA1.jpg
Tanzania iliyozidi kuporomoka FIFA
 TANZANIA imeporomoka tena kwa nafasi tatu katika viwango vya kila mwezi vya soka vilivyotolewa Shirikisho la Soka la Kimataifa (FIFA) jana.
Tanzania sasa inakamata nafasi ya 30 barani Afrika ikiwa nafasi ya 107 duniani.
Ukanda wa Afrika Mashariki na Kati (Cecafa) unaongozwa na Rwanda ambao ni wa 19 barani Afrika na 72 duniani wakifuatwa na Uganda (21 Afrika, 76 duniani), Ethiopia (28,102), Tanzania, Sudan (32, 112), Kenya (36, 116), Burundi (39, 124), Sudan Kusini (50, 189), Eritrea (52, 202), Somalia (53, 204 na Djibouti (54, 206).
Algeria wanashika usukani katika 10 bora barani Afrika wakikamata nafasi ya 18 duniani wakifuatwa na Ivory Coast (20), Ghana (25), Tunisia (26), Cape Verde (35), Senegal (36), Nigeria (42), Guinea ya Ikweta (43), Cameroon (45) na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (46).
Baada ya kutwaa ubingwa wa Afrika, Ivory Coast imepanda kwa nafasi nane huku wanafainali wenzao, Ghana wakipaa kwa nafasi 12.
Ujerumani wanaendelea kuongoza viwango vya dunia wakifuatwa na Argentina, Colombia, Ubelgiji, Uholanzi, Brazil, Ureno, Ufaransa, Uruguay na Hispania wanaofunga 10 bora ulimwenguni

Aston Villa yamtimua Paul Lambert

http://static.guim.co.uk/sys-images/Football/Pix/pictures/2012/10/4/1349390143504/Paul-Lambert-is-suing-Nor-008.jpg
KLABU ya Aston Villa imetangaza kumtimua kocha wake Paul Lambert baada ya kutofurahishwa na mwenendo mzima wa timu hiyo.
Lambert (45), alirithi mikoba ya Alex McLeish Juni 2012 lakini kutokana na matokeo mabovu, ambayo yameifanya Villa kuburuza mkia katika Ligi Kuu kwa sasa, klabu hiyo ilitangaza kuvunja mkataba na Mscotland huyo juzi.
Taarifa kutoka tovuti ya mtandao huo ilisema: "Aston Villa Football Club jioni hii (juzi) imevunja mkataba na kocha Paul Lambert.
"Kocha wa kikosi cha kwanza, Scott Marshall na  kocha wa makipa Andy Marshall wataendelea kukiandaa kikosi kwa ajili ya mechi ya FA Jumapili dhidi ya Leicester City katika Uwaja wa Villa Park.
Klabu pia ingependa kumshukuru  na kuchukua nafasi hii kumtakia mafanikio mema mbeleni.”

Pigo! Gerrard nje wiki tatu Liverpool

http://i3.mirror.co.uk/incoming/article4735129.ece/alternates/s1227b/Leicester-City-v-Liverpool.jpg
Nahodha Steven Gerrard
LIVERPOOL, England
NAHODHA wa Liverpool, Steven Gerrard anakabiliwa na hatihati ya kuwa nje kwa wiki tatu kutokana na kuwa majeruhi, kwa mujibu wa magazeti mengi ya Uingereza.
Gerrard alitolewa dakika ya 68 wakati Liverpool ikishinda 3-2 dhidi ya Tottenham kwanye Ligi Kuu ya England Jumanne, na magazeti ya The Guardian na Liverpool Echo yameripoti kuwa kiungo huyo anasumbuliwa na misuli ya nyama za paja ambayo yatamfanya kukaa nje kwenye mechi ya Kombe la FA mwishoni mwa wiki dhidi ya Crystal Palace.
Msimu huu Gerrard (34), ameanza mechi 20 za Ligi Kuu na anatarajiwa pia kuikosa mechi ya Europa League nyumbani dhidi Besiktas, nyingine ikiwa dhidi ya Southampton Februari. 22.

NASAHA YA IJUMAA- KISA CHA NABII ADAM (AS)

Jinamizi la Sikinde videoni, Valentine wapo Pentagone

BENDI kongwe ya muziki wa dansi ya Mlimani Park 'Sikinde' imerekodi video ya wimbo wao mpya uliobeba jina la albamu ya ijayo iitwayo 'Jinamizi la Talaka',  huku wakiweka bayana kwamba watajumuika na mashabiki wao kusherehekea 'Siku ya Wapendanao' jijini Dar es Salaam.
Mmoja wa viongozi wa Sikinde, Abdallah Hemba, aliiambia MICHARAZO kuwa bendi yao imerekodi video hiyo ambayo ipo hatua za mwisho kukamilishwa kama utambulisha wa ujio wa albamu yao mpya itakayokuwa na nyimbo saba.
Hemba ambaye ni mmoja wa waimbaji nyota nchini alisema kuwa mara video hiyo itakapokamilika wataiachia hewani na kuanza jukumu la kumalizia nyingine za nyimbo zilizosalia kabla ya kufanya uzinduzi baadaye mwaka huu.
"Tumeanza kurekodi video za nyimbo za albamu yetu mpya, tumeanza na 'Jinamizi la Talaka' ikiwa hatua za mwisho na tutaendelea kwa nyingine baadae," alisema Hemba.
Hemba alisema katika kusherehekea Siku ya Wapendanao itakayoadhimishwa kesho, bendi yao itafanya onyesho maalum kwa wakazi wa Kurasini eneo la Mivinjeni katika ukumbi wa Pentagone Pub.
"Tutajumuika na mashabiki wetu eneo la Mivinjeni Kurasini kwa kutambulisha nyimbo mpya na kuwakumbushia za zamani ili kuonyesha tunawapenda katika ukumbi wa Pentagone Pub," alisema Hemba, aliyewahi kutamba na bendi ya Mchinga Sound.